Sau khi xem xong một video clip dạy “kỹ thuật làm móng” trong đó có cắt da móng, mình tự hỏi không biết người xem có để ý móng tay của người khách được làm móng, trong khi mình lại để ý móng tay của…