Sau khi xem xong một video clip dạy “kỹ thuật làm móng” trong đó có cắt da…