Chắp lẹo là một bệnh lý tại mắt gây ra bởi sự tắc nghẽn của tuyến bài tiết lipid được gọi là Meibomius và Zeiss. Hậu quả là tích tụ lipid trong các tuyến này cùng với vi khuẩn như Staphylococcus aureus, sẽ gây ra…